Jednoduché účtovníctvo

services

pre fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti podľa príslušného zákona:

 • zaúčtovanie všetkých dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidencia majetku
 • ročná uzávierka účtovníctva
 • daňové priznanie z príjmu FO
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby
 • vypracovanie podkladov pre banky


Podvojné účtovníctvo

services

pre právnické osoby, spracovanie miezd, daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo:

 • zaúčtovanie všetkých dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidencia majetku
 • ročná uzávierka účtovníctva
 • daňové priznanie z príjmu PO
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby
 • štatistické výkazy, reporty a prehľady podľa potrieb
 • vypracovanie podkladov pre banky
 • manažérske informácie

Mzdy a personalistika

services

kompletná mzdová agenda pozostáva z výpočtu mzdy, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, vypracovania pracovných zmlúv a ostatných potrebných náležitostí:

 • mesačné spracovanie miezd
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • spracovanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • spracovanie mzdových listov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • komunikácia s poisťovňami, vrátane prihlášok a odhlášok do a z poisťovní


Dane

services

zabezpečenie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania pre fyzickú alebo právnickú osobu:

 • vypracovanie mesačných/kvartálnych daňových priznaní k DPH
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • daňové priznanie z príjmu FO
 • daňové priznanie z príjmu PO
 • daňová evidencia


Finančné služby

 • zabezpečenie optimálneho poistenia automobilov, majetku a ďalšie špeciálne druhy poistenia pod jednou strechou
 • v spolupráci s renomovanou maklérskou spoločnosťou ponúkneme najlepšiu cenu a najlepšie podmienky pre poistenie

services

© Copyright 2013