O našej spoločnosti

PreTax, s.r.o. je stabilná spoločnosť s úspešným pôsobením v oblasti účtovníctva a ekonomického servisu od r.2009.

Ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy ako aj ekonomické a daňové poradenstvo pre živnostníkov, malé a stredné firmy.
V spolupráci s nezávislým audítorom zabezpečujeme Audit účtovnej závierky. Používame modernú výpočtovú techniku a software KROS, ale máme skúsenosti aj s inými softwarmi.

Spoločnosť je poistená zo zodpovednosti za prípadné škody spôsobené pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva v ČSOB poisťovni, a.s..

Pracujeme efektívne a spoľahlivo: v dohodnutých termínoch si vyzdvihneme vaše účtovné doklady, vypracujeme daňové priznania, pripravíme mzdy a mzdovú agendu, odošleme výkazy do poisťovní, všetko v súlade s aktuálne platnými zákonmi. Upozorníme vás na daňové a odvodové povinnosti v rámci súčasne platnej legislatívy.

 
 

© Copyright 2013